Welkom

Wat weet een Nederlander van de gemeente Alphen aan den Rijn? Een grote kans dat men niet verder komt dan Avifauna, Archeon en "die gifbelt".

Wel, die gifbelt heet De Coupépolder en is nu in gebruik als golfterrein en openbaar park. Op deze pagina's belichten wij het verleden, het heden en de mogelijke toekomst van De Coupépolder. Want na jaren in gebruik als dump voor het Zuid-Hollandse afval, de gif-affaire en de gedeeltelijke sanering zijn er nog steeds onzekerheden over de veiligheid van het milieu en de verantwoordelijkheden van het openbaar bestuur.

Wij willen u een beeld geven van de gebeurtenissen rond De Coupépolder in de laatste decennia en de wijze waarop bestuurlijke groepen elkaar, de waarheid en het milieu tegenwerken.

Op de nieuwspagina houden wij u op de hoogte van de voortgang in de besluitvorming en de activiteiten van de verschillende belanghebbenden, overheden en gebruikers.